Vicki Morrison-Shaw

Te Kura Rōia 2023

In late November I attended Te Kura Rōia 2023. A full immersion kura reo for Lawyers wanting to progress their Māori language skills. It was held at Te Noho Kotahitanga Marae at Unitec in Carrington.

We were privileged to hear and learn from four amazing Kaiako, Te Korou Whangataua, Corrin Merrick, Hēmi Kelly, and Te Urunga Winiata. Each focused on a different area from structuring sentences using a Māori world view, to the correct use of Te Reo in the law, kīwaha, translation issues, and everything in between.

The kura reo is held annually and caters for all levels of language learners – from those at the start of their journey to those who are already proficient. Perhaps my key takeway from this year’s kura can be summed up in the words of Tā Tīmoti Karetu “Ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori”.

E rere ana te reo whakamanawa ki ngā kaiako me ngā kaiwhakarite o te kura reo nei. E kore te puna maioha e mimiti.

Thanks to Te Hunga Rōia https://maorilawsociety.co.nz/

More photos are on their Instagram https://www.instagram.com/maorilawsociety/

More articles

Whakapā mai